Digital Millennium Copyright Act

Hvis du anmoder om fjernelse af indhold på grund af en krænkelse af dine ophavsrettigheder, bedes du være opmærksom på, at Digital Millennium Copyright Act fra 1998 (“DMCA”) giver ejere af ophavsrettigheder, der mener, at materiale på internettet krænker deres rettigheder i henhold til amerikansk lovgivning om ophavsret, mulighed for retsforfølgning. Hvis du mener, at dine egne værker eller værker tilhørende en tredjepart, for hvilken du er bemyndiget til at handle, vises på denne hjemmeside eller på anden måde er blevet kopieret og gjort tilgængelige på denne hjemmeside på en måde, der udgør krænkelse af ophavsret, bedes du underrette os øjeblikkeligt. Din meddelelse skal være skriftlig og skal indeholde:

  • En elektronisk eller fysisk underskrift fra ejeren af ophavsretten eller fra den person, der er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af ophavsretten, 
  • en beskrivelse af det ophavsretligt beskyttede værk, som du hævder er blevet krænket, 
  • en beskrivelse af, hvor det materiale, som du hævder er krænkende, findes på denne hjemmeside (herunder URL, titel og/eller varenummer, hvis relevant, eller andre identificerende karakteristika), 
  • dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, og hvis du ikke er ejeren af ophavsretten, ejerens navn, og 
  • en skriftlig erklæring om, at du i god tro mener, at den omstridte brug ikke er godkendt af ejeren af ophavsretten, vedkommendes repræsentant eller ved lov, og
  • en erklæring fra dig, fremsat under ed, om at ovenstående oplysninger i din meddelelse er korrekte, og at du er ejeren af ophavsretten eller bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af ophavsretten. 
  • Din erklæring skal rettes til følgende:

Copyright Agent
Hotelovernatninger.dk
Østervænget 3
8300, Odder, Danmark

[email protected]

Enhver meddelelse fra en ejer af ophavsret eller en person, der er bemyndiget til at handle på dennes vegne, som ikke overholder kravene i DMCA, betragtes ikke som en tilstrækkelig meddelelse og anses ikke for at give os faktisk kendskab til kendsgerninger eller omstændigheder, hvorfra krænkende materiale eller handlinger er tydelige.