Erklæring om moderne slaveri

Som en del af online marketingbranchen er risiciene i forhold til moderne slaveri ikke fremtrædende. Alligevel anerkender hotelovernatninger.dk, at det har et ansvar for at tage en stærk tilgang til slaveri og menneskehandel.

hotelovernatninger.dk er forpligtet til at forhindre slaveri og menneskehandel i sine virksomhedsaktiviteter og sikre, at dets forsyningskæder er fri for slaveri og menneskehandel.

Organisatorisk struktur og forsyningskæder

Denne erklæring dækker aktiviteterne i hotelovernatninger.dk.

hotelovernatninger.dk er et resort for touister der besøger Danmark. Vores web- og mediestrategier er baseret på menneskers adfærd – at forstå, hvordan målgrupper tænker, føler og handler – så vi når dem kontekstuelt i øjeblikkene, der betyder noget.

Vores vigtigste leverandører er medieejere, softwaretjenesteudbydere og detajl forretninger. Moderne former for slaveri er ikke udbredt i de brancher, som disse leverandører opererer i.

Organisationen opererer i øjeblikket i Danmark.

Relevante politikker

Vores direktør for Mennesker og Kultur udarbejder politikker, der afspejler organisationens værdier og etiske holdninger på tværs af alle områder. Det bliver godkendt af hele vores ledelsesteam.

Organisationen opererer med følgende politikker, der beskriver dens tilgang til identifikation af risici for moderne slaveri og skridt, der skal træffes for at forhindre slaveri og menneskehandel i sine operationer:

Politik for Whistleblowing

Organisationen opfordrer alle medarbejdere, kunder og andre forretningspartnere til at rapportere eventuelle bekymringer vedrørende direkte aktiviteter eller forsyningskæder. Dette omfatter enhver omstændighed, der kan øge risikoen for slaveri eller menneskehandel. Medarbejdere, kunder eller andre, der har bekymringer, kan tale med deres nærmeste leder eller vores team for Mennesker og Kultur, hvis de har nogen bekymringer.

Politik for rekruttering / vikarbureauarbejdere

Organisationen anvender kun specificerede og anerkendte vikarbureauer til at skaffe arbejdskraft og verificerer altid praksis hos ethvert nyt bureau, inden der accepteres arbejdere fra det pågældende bureau.

Due Diligence

Organisationen udfører en grundig undersøgelse, når der overvejes nye leverandører, og gennemgår regelmæssigt eksisterende leverandører.

Godkendelse af administrerende direktør

Denne erklæring blev godkendt af organisationens administrerende direktør, der gennemgår og opdaterer den årligt.

Administrerende direktør – hotelovernatninger.dk