Fortrolighedspolitik

Denne fortrolighedspolitik beskriver, hvordan Hotelovernatninger.dk (“vi” eller “os”) indsamler, bruger, konsulterer eller på anden måde behandler enkeltpersoners persondata. Denne fortrolighedspolitik gælder globalt, men afhængigt af hvor du bor, kan nogle specifikke bestemmelser i denne fortrolighedspolitik ikke finde anvendelse på dig.

I nogle af de situationer, der er beskrevet i denne fortrolighedspolitik, vil hotellet, hvor du har foretaget en booking og/eller et ophold, også behandle dine data som en (fælles eller enestående) ansvarlig. Hotellet har eneansvar for sine behandlingsaktiviteter, der hvor de er den eneste dataansvarlige.

Hotelovernatninger.dk er et selskab omfattet af belgisk lovgivning, der er registreret hos den belgiske Crossroads Bank for Enterprises med momsnummer 0442.832.318, og som har hjemsted og kontor i Avenue du Bourget 44, B-1130 Bruxelles, telefonnummer: +32 2 702 9200. Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller bekymringer vedrørende fortrolighed og/eller databeskyttelse, kan du også sende en e-mail til [email protected]

Vi er forpligtet til at beskytte persondata for vores brugere og kunder.

Denne fortrolighedspolitik er beregnet til at informere dig om, hvordan vi indsamler, definerer og bruger persondata, som du giver os, når du bruger vores websites og mobilapps, eller når du stoler på vores gæstetjenester. Du bedes læse denne fortrolighedspolitik omhyggeligt. Bemærk venligst, at hvis du planlægger at sende en anden persons persondatadata til os, for eksempel når du foretager en booking på deres vegne, kan du kun give os den pågældende persons oplysninger med deres samtykke, og efter at de har fået adgang til oplysninger om, hvordan vi vil bruge deres oplysninger, herunder formålene angivet i denne privatlivspolitik.

DENNE POLITIK INDEHOLDER EN BESKRIVELSE AF DINE DATABESKYTTELSESRETTIGHEDER, HERUNDER EN RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD NOGLE AF DE BEHANDLINGSAKTIVITETER, VI UDFØRER. BEMÆRK VENLIGST, AT DINE RETTIGHEDER SOM REGISTRERET PERSON KAN VARIERE, ALT EFTER HVOR DU BOR.

EU’S LOVGIVNING OM PERSONDATA KRÆVER, AT VI ER SPECIFIKKE OMKRING VORES BEGRUNDELSER OG RETSLIGE GRUNDE TIL AT BRUGE DINE PERSONDATA. DERFOR, I HENHOLD TIL EU’S LOVGIVNING OM PERSONDATA, BESKRIVER NEDENSTÅENDE INFORMATION DE TYPER AF DATA, VI BEHANDLER, HVOR VI FÅR DINE DATA FRA, BEGRUNDELSERNE FOR VORES BEHANDLING AF DATAENE, OG HVEM VI KAN DELE DINE DATA MED. BORTSET FRA AFSNITTENE OM KATEGORIER AF BEHANDLEDE DATA ANGIVET I NEDENSTÅENDE OPLYSNINGER, HAR INTET TIL FORMÅL AT BINDE OS TIL VORES BRUGERE UDEN FOR EU.

Definitioner

Dataansvarlig: Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, agentur eller andet organ, der alene eller i fællesskab med andre bestemmer formålene med og midlerne til behandling af persondata.

EU-lovgivning om beskyttelse af persondata: Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af persondata og om fri udveksling af sådanne data (“GDPR”) samt enhver lovgivning og/eller regulering, der gennemføres eller oprettes i henhold til GDPR og Forordning om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation (e-Privacy legislation), eller som ændrer, erstatter, affatter eller konsoliderer nogen af dem, og alle andre nationale gældende love om behandling af persondata og privatlivets fred.

Databehandler: En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, et agentur eller andet organ, der behandler persondata på vegne af den dataansvarlige.

Modtager: En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, et agentur eller et andet organ, som persondataene offentliggøres til, hvad end det er en tredjepart eller ej.

Tredjepart: En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, et agentur eller andet organ foruden den registrerede person, den dataansvarlige, databehandleren og personer, der i henhold til den dataansvarlige eller databehandleren har beføjelse til at behandle persondata.

Tilsynsmyndighed: En uafhængig offentlig myndighed, der er oprettet af en medlemsstat i henhold til artikel 51 i GDPR. 

Persondata: Eventuelle oplysninger vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person (“den registrerede”). En identificerbar fysisk person er en person, der direkte eller indirekte kan identificeres ved henvisning til en identifikator som et navn, et identifikationsnummer, lokalitetsdata, en online identifikator eller en eller flere faktorer, der er specifikke for den fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

Databehandling: Enhver handling eller sæt af handlinger, der udføres på persondata eller på sæt af persondata, med eller uden automatiske midler, såsom indsamling, registrering, organisering, strukturering, opbevaring, tilpasning eller ændring, hentning, høring, brug, offentliggørelse gennem transmission, formidling eller på anden måde tilgængeliggørelse, justering eller kombination, begrænsning, sletning eller destruktion. 

Privacy Shield-aftalen: Den juridiske ramme mellem EU og USA og Schweiz og USA, der er udformet af det amerikanske handelsministerium, Europa-Kommissionen og den schweiziske administration for at give virksomheder på begge sider af Atlanterhavet en mekanisme til at overholde databeskyttelseskravene, når de overfører persondata fra Den Europæiske Union og Schweiz til USA til støtte for transatlantisk handel.

Standardkontraktbestemmelser: Sæt af standardkontraktbestemmelser for overførsler som vedtaget af Europa-Kommissionen til international overførsel af persondata. 

Brud på persondata: Et brud på sikkerheden, der fører til utilsigtet eller ulovlig destruktion, tab, ændring, uautoriseret offentliggørelse af eller adgang til overførte, oplagrede eller på anden måde behandlede persondata.

Proces for hotelbooking

1. Proces for hotelbooking 

Med hensyn til processen for hotelbooking, – hvad end den sker online på et af vores brands websteder, via en online bookingkanal, via et rejsebureau, via vores callcenter eller direkte på hotellet – så behandler vi dine persondata med det formål at (i) gøre det muligt for dig at booke et værelse på hotellet efter eget valg; (ii) verificere tilgængeligheden af ​​hotellet og forvalte bookingen; (iii) sende dig en bookingbekræftelse og (iv) sende dig ikke-kommercielle e-mails før ankomst. Du kan til enhver tid afmelde dig de forudgående e-mails ved at klikke på afmeldingslinket i de e-mails, der sendes til dig. 

Behandlede datakategorier 

Adresse, bookingoplysninger (inklusive bookingnummer), dato for ankomst og afrejse, e-mailadresse, fornavn/efternavn, fornavn/efternavn for voksne medfølgende gæster, type af betalingskort samt dets nummer og udløbsdato, telefonnummer, titel 

Datakilde

Afhængigt af den anvendte bookingmekanisme:

– Direkte fra dig gennem den online bookingformular
– Gennem den online bookingkanal, du brugte til at foretage bookingen 
– Fra dit rejsebureau 
– Fra vores callcenter 
– Fra en direkte booking hos Hotelovernatninger.dk

Behandlingsgrundlag

Behandling er nødvendig for at tage skridt til at indgå og udføre en kontrakt.

Datamodtagere 

– Involverede enheder fra Hotelovernatninger.dk
– IT-udbydere, der er involveret i (online) bookingprocessen
– IT-udbydere
– Udbyder af e-mailkommunikation

2. Afbrudt eller ufuldstændig online bookingproces (forladt indkøbskurv)

Når du booker online, men af ​​en eller anden grund ikke kan færdiggøre bookingprocessen, behandler vi dine persondata med det formål at gøre det nemt for dig at fortsætte den online bookingproces ved at sende dig en e-mail, der indeholder et link til den online bookingformular, som er udfyldt på baggrund af de data, du allerede havde angivet i formularen.

Behandlede datakategorier

Adresse, dato for ankomst og afrejse, e-mailadresse, fornavn/efternavn, fornavn/efternavn for voksne medfølgende gæster, type af betalingskort samt dets nummer og udløbsdato, telefonnummer, titel

Datakilde

Direkte fra dig gennem online bookingformularen

Behandlingsgrundlag

Det er i Hotelovernatninger.dk legitime interesse som en virksomhed at markedsføre en afbrudt eller ufuldstændig bookingproces på ny. I denne sammenhæng har Hotelovernatninger.dk forretningsmæssige interesser forrang over dine.

Datamodtagere

– Udbyder af e-mailkommunikation
– Udbyder af målrettet reklame

3. Undersøgelser om gæsters tilfredshed

Vi kan sende dig tilfredshedsundersøgelser via e-mail under eller efter dit ophold for at gøre det muligt for os at måle vores hotellers præstation. Du kan til enhver tid afmelde dig fra vores e-mails med tilfredshedsundersøgelser ved at klikke på afmeldingslinket i de e-mails, der sendes til dig.

Behandlede datakategorier

Bopælsland, dato for ankomst og afrejse, e-mailadresse, fornavn/efternavn, nationalitet, opholdsoplysninger

Datakilde

Afhængigt af den anvendte bookingmekanisme:

– Direkte fra dig gennem bookingformularen
– Gennem den online bookingkanal, du brugte til at foretage bookingen
– Fra dit rejsebureau
– Fra vores callcenter
– Fra en direkte booking hos Hotelovernatninger.dk

Behandlingsgrundlag

Behandling er nødvendig for at sikre og følge op på den gode præstation af den kontrakt, du har med os.

Datamodtagere

– Andre involverede enheder fra Hotelovernatninger.dk
– Udbyder af undersøgelse om gæsters tilfredshed

4. Analyse af service-e-mails

I forbindelse med service-e-mails, hvilket omfatter e-mails med tilfredshedsundersøgelser og eventuelle e-mails før ankomst vedrørende din booking, kan vi behandle og indsamle dine persondata, og især om du har åbnet og reageret på en service-e-mail til analytiske formål for at måle klikfrekvensen og forbedre indholdet af vores service-e-mails. Du kan til enhver tid afmelde dig vores service-e-mails ved at klikke på afmeldingslinket i de e-mails, der sendes til dig.

Oplysningerne nedenfor beskriver de typer data, vi behandler til dette formål, hvor vi får dine data fra, hvorfor vi er afhængige af at udføre behandlingen, og hvem vi kan dele dine data med.

Behandlede datakategorier

E-mailadresse, klikadfærd i e-mails, åbningsadfærd for e-mails, fornavn/efternavn

Datakilde

Fra vores udbyder af e-mailanalyse

Behandlingsgrundlag

Det er i Hotelovernatninger.dk legitime interesse som en virksomhed at forstå sine gæsters klikadfærd i e-mails for at afgøre, om der er behov for forbedringer. I denne sammenhæng har Hotelovernatninger.dk forretningsmæssige interesser forrang over dine.

Datamodtagere

– Andre involverede enheder fra Hotelovernatninger.dk
– IT-udbydere
– Udbyder af e-mailanalyse

Hotelgæster

1. Check-in og check-ud på hotel

Når du opholder dig på dit valgte hotel, indsamler og behandler vi dine persondata med det formål at (i) registrere din ankomst på og afrejse fra hotellet; (ii) tildele dig et nøglekort til dit værelse eller lade dig bruge din mobilenhed som værelsesnøgle; (iii) få en kreditkortsgaranti eller et hoteldepositum for at sikre betaling af dit ophold; (iv) administrere (og arkivere) dit hotelregistreringskort; (v) oprette eller opdatere din profil i vores hotelforvaltningssystem; (vi) vurdere din berettigelse til en værelsesopgradering og forvalte dette, hvis det er relevant; (vii) forvalte betaling af dit ophold; (viii) etablere, printe eller afsende en faktura for dit ophold og (ix) betale en provision til dit rejsebureau (hvis relevant).

I tilfælde af, at du har booket et værelse på et af vores hoteller, men ikke dukker op – uden at annullere – på ankomstdagen, behandler vi dine persondata med det formål at (i) annullere dit ophold og eventuelle andre bookinger, du måtte have foretaget, og (ii) forvalte, behandle og afregne eventuel udestående betaling.

Behandlede datakategorier

Adresse, bookinger (hotel, restaurant, begivenhed, teater mv.), dato for ankomst og afrejse, e-mailadresse, fornavn/efternavn, fornavn/efternavn for voksne medfølgende gæster, type af betalingskort samt dets nummer og udløbsdato, telefonnummer, titel

Datakilde

Afhængigt af den anvendte bookingmekanisme:

– Direkte fra dig gennem bookingformularen
– Gennem den online bookingkanal, du brugte til at foretage bookingen
– Fra dit rejsebureau
– Fra vores callcenter
– Fra det en direkte booking hos Hotelovernatninger.dk
– Direkte fra dig gennem hotelregistreringskortet

Behandlingsgrundlag

Behandling er nødvendig for at udføre den kontrakt, du har med os.

Datamodtagere

– Andre involverede enheder fra Hotelovernatninger.dk
– IT-udbydere
– Dit rejsebureau (hvis relevant)

2. Kreditgrænserapporter

For at sikre betaling fra alle gæster, der opholder sig i et hotelværelse, bliver hver gæst på hotellet bedt om et kreditkort eller depositum ved ankomsten. For at sikre, at du ikke overskrider din kreditgrænse under dit ophold, producerer vi en kreditgrænserapport flere gange om dagen med det formål at kontrollere, om din kreditgrænse er overskredet. Disse kreditgrænserapporter kan indeholde dine persondata. Bemærk venligst, at disse kreditgrænserapporter i begrænset omfang kan være underlagt en af vores interne finansielle revisioner og kan derfor blive tilgået af medlemmerne af vores interne revisionsafdeling for at sikre, at vores hoteller følger de interne retningslinjer og politikker for Hotelovernatninger.dk.

Behandlede datakategorier

Dato for ankomst og afrejse; fornavn/efternavn; type af betalingskort samt dets nummer og udløbsdato

Datakilde

Afhængigt af den anvendte bookingmekanisme:

– Direkte fra dig gennem bookingformularen
– Gennem den online bookingkanal, du brugte til at foretage bookingen
– Fra dit rejsebureau
– Fra vores callcenter
– Fra det en direkte booking hos Hotelovernatninger.dk
– Direkte fra dig gennem hotelregistreringskortet

Behandlingsgrundlag

Behandling er nødvendig for at sikre gennemførelsen af ​​den kontrakt, du har med os.

Datamodtagere

– Andre involverede enheder fra Hotelovernatninger.dk
– IT-udbydere

3. Hotelophold

Når du bor i et af vores hoteller, bestræber vi os på at gøre dit ophold så behageligt som muligt. Dette kræver behandling af dine persondata med henblik på at levere specifikke tjenester under dit ophold. Disse tjenester omfatter (i) husholdning og vedligeholdelse; (ii) tilbagelevering til dig af tabte eller glemte ting og/eller (iii) forvaltning af dine og dine medfølgende gæsters præferencer, såsom kostbehov og pudepræferencer for at give dig en bedre service under dit ophold hos os.

Behandlede datakategorier

Adresse, forbrugsvaner, dato for ankomst og afrejse, kostbehov; e-mailadresse, fornavn/efternavn, fornavn/efternavn for voksne medfølgende gæster, andre præferencer, betalingsoplysninger (til det formål at returnere mistede eller glemte genstande), telefonnummer

Datakilde

Afhængigt af den anvendte bookingmekanisme:

– Direkte fra dig gennem bookingformularen
– Gennem den online bookingkanal, du brugte til at foretage bookingen
– Fra dit rejsebureau
– Fra vores callcenter
– Fra det en direkte booking hos Hotelovernatninger.dk
– Direkte fra dig under dit ophold på hotellet

Behandlingsgrundlag

Det er i Hotelovernatninger.dk legitime interesse som en virksomhed at organisere sine daglige hotelvedligeholdelsesaktiviteter, at tilpasse de leverede tjenester og/eller at kunne identificere ejeren af ​​en tabt eller glemt genstand. Med hensyn til de begrænsede persondata, der behandles og deles til dette formål, har Hotelovernatninger.dk forretningsmæssige interesser forrang over dine.

Datamodtagere

– Hotelpersonale, herunder rengøring, vedligeholdelse, reception og/eller andet berørt hotelpersonale
– Andre involverede enheder fra Hotelovernatninger.dk
– IT-udbydere
– Udbydere af levering eller kurertjeneste (til det formål at returnere mistede eller glemte genstande)

4. Yderligere tjenester og faciliteter til hotelgæster

På mange af vores hoteller kan du drage fordel af yderligere tjenester og faciliteter, som morgenmad, roomservice, minibar, pool, restauranter og barer, spa-behandlinger, vaskeriservice, parkering, taxaanmodninger, gratis wi-fi, mv. Skulle du benytte dig af yderligere tjenester eller faciliteter på et af vores hoteller, kan dine persondata behandles til at (i) håndtere bookingen og brugen af sådanne yderligere hotelydelser og/eller faciliteter; (ii) påføre eventuelle forhåndsbookinger af yderligere tjenester og/eller faciliteter til din fil og (iii) tilpasse tilbagevendende gæsters ankomst til hotellet samt valg af værelsesfaciliteter og værelsesfunktioner og (iv) administrere de afholdte udgifter til sådanne yderligere tjenester og/eller faciliteter.

Behandlede datakategorier

Forbrugsvaner, dato for ankomst- og afrejse, kostkrav; e-mailadresse, fornavn/efternavn, fornavn/efternavn for voksne medfølgende gæster, type af betalingskort samt dets nummer og udløbsdato, titel

Datakilde

– Direkte fra dig gennem den online bookingformular
– Gennem den online bookingkanal, du brugte til at foretage bookingen
– Fra dit rejsebureau
– Fra vores callcenter
– Direkte fra dig gennem hotelregistreringskortet
– Direkte fra dig, når du anmoder om din ekstra tjenesteydelse/facilitet ved hotellets reception eller hos conciergen
– Gennem den online bookingplatform for yderligere tjenester og faciliteter

Behandlingsgrundlag

Behandling er nødvendig for at tage skridt med henblik på indgåelse af en kontrakt og/eller at udføre kontrakten.

Datamodtagere

– Hotelpersonale, herunder receptionen, roomservice og/eller andet berørt hotelpersonale
– Andre involverede enheder fra Hotelovernatninger.dk
– IT-udbydere

Gavekort

Vi giver mulighed for at købe fysiske eller elektroniske gavekort, der kan indløses på vores hoteller for at betale hotelgebyrer, restauranter og spa-behandlinger.

1. Køb af et gavekort

Når du køber et gavekort på et af vores hoteller eller online, behandler vi dine og eventuelt gavekortmodtagerens persondata med det formål at administrere og fuldføre dit køb af gavekortet. Hvis du køber gavekortet til en anden person, behandler vi yderligere persondata med det formål at levere gavekortet til modtageren via e-mail eller post.

Behandlede datakategorier

– Fornavn/efternavn og type af betalingskort samt dets nummer og udløbsdato
– Hvis et gavekort købes online, behandler vi udover ovenstående din adresse, forbindelseslogfiler, e-mailadresse og IP-adresse
– Hvis du køber gavekortet til en anden, og afhængigt af leveringsformen, behandler vi også modtagerens adresse, modtagerens e-mailadresse, modtagerens fornavn/efternavn og modtagerens telefonnummer

Datakilde

Direkte fra dig, når du køber gavekortet på hotellet eller online

Behandlingsgrundlag

Behandling er nødvendig for på din anmodning at tage skridt med henblik på at indgå og udføre en kontrakt.Datamodtagere

– Andre involverede enheder fra Hotelovernatninger.dk
– IT-udbydere
– Udbyder af gavekortplatform
– Producent af gavekort
– Betalingsudbyder

2. Registrering af dit gavekort

Som modtager af et af vores gavekort kan du vælge at registrere dit gavekort online for at beskytte den resterende værdi på kortet, hvis det går tabt eller bliver stjålet. Skulle du vælge at registrere dit gavekort, behandler vi dine persondata med det formål at behandle en sådan registrering.

Behandlede datakategorier

Adresse; fødselsdato, e-mailadresse, fornavn/efternavn, telefonnummer, titel

Datakilde

Direkte fra dig under den online registrering af gavekortet

Behandlingsgrundlag

Ad hoc-samtykke opnået under registreringen af gavekortet

Datamodtagere

– Andre involverede enheder fra Hotelovernatninger.dk
– IT-udbydere
– Udbyder af gavekortplatform

Abonnement på vores nyhedsbreve

1. Nyhedsbreve og markedsføringskommunikation

Hvis du har givet udtrykkeligt samtykke til at modtage vores nyhedsbreve eller markedsføringskommunikation, kan vi fra tid til anden kontakte dig med oplysninger om vores tjenester og seneste tilbud og behandle dine persondata til dette formål.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev eller markedsføringskommunikation, skal du blot informere os ved at sende en e-mail til [email protected]. Du kan også fravælge at modtage vores marketing-e-mails ved at klikke på afmeldingslinket i de e-mails, der sendes til dig.

Behandlede datakategorier

– Adresse, fødselsdato, e-mailadresse, fornavn/efternavn, køn, hobbyer og interesser, telefonnummer, hotelopholdshistorik, bopælsland

Datakilde

– Direkte fra dig, når du abonnerer på vores nyhedsbrev, eller senere, når du gennemfører oprettelse af din konto

Behandlingsgrundlag

– Ad hoc-samtykke opnået under abonnement på vores nyhedsbrev

Datamodtagere

– Andre involverede enheder fra Hotelovernatninger.dk
– IT-udbydere
– Udbyder af e-mailkommunikation

2. Analyse af nyhedsbreve og markedsføringskommunikation

I forbindelse med vores nyhedsbreve og markedsføringskommunikation kan vi også behandle og indsamle dine persondata (og især om du har åbnet og reageret på ​​vores kommunikation) til analytiske formål for at måle klikfrekvensen og forbedre indholdet af vores nyhedsbreve og markedsføringskommunikation.

Behandlede datakategorier

– E-mailadresse, klikadfærd i e-mails, åbningsadfærd for e-mails, fornavn/efternavn

Datakilde

– Fra vores udbyder af e-mailanalyse

Behandlingsgrundlag

– Det er i Hotelovernatninger.dk legitime interesse som en virksomhed at forstå klikfrekvensen for sine e-mails for at afgøre, om der er behov for forbedringer. I denne sammenhæng harHotelovernatninger.dk forretningsmæssige interesser forrang over dine.

Datamodtagere

– Andre involverede enheder fra Hotelovernatninger.dk
– IT-udbydere
– Udbyder af e-mailanalyse

Hjemmesideformularer

Hvis du har en bestemt forespørgsel eller feedback, herunder udøvelsen af ​​en af ​​dine rettigheder under GDPR, kan du kontakte os via de kontaktformularer, der er tilgængelige på vores website(s). I en sådan sammenhæng kan vi behandle dine persondata med det formål at håndtere og besvare din forespørgsel eller anmodning eller følge op på din feedback. Vi tilbyder også andre formularer på vores hjemmesider, som kan hjælpe dig med at anmode om en bestemt service fra os, såsom formularen for den bedste online prisgaranti.

Oplysningerne nedenfor beskriver de typer data, vi behandler til disse formål, hvor vi får dine data fra, hvorfor vi er afhængige af at udføre behandlingen, og hvem vi kan dele dine data med.

Behandlede datakategorier

– Adresse, e-mailadresse, fornavn/efternavn, opholdsoplysninger, telefonnummer og eventuelle andre data, du måtte beslutte at dele med os i åbne kommentarfelter.

Datakilde

– Direkte fra dig gennem formularen

Behandlingsgrundlag

– Ad hoc-samtykke opnået via kontaktformularen

Datamodtagere

– Andre involverede enheder fra Hotelovernatninger.dk
– IT-udbydere

Møder og events

1. Organisering af og feedback om møder og events

Hvis du ønsker at organisere et møde eller en event på et af vores hoteller, eller hvis du ønsker mere information om denne mulighed, kan du kontakte os ved at udfylde formularen “Forespørgsel på tilbud” på vores website(s), ved at interagere med den online chatbot for møder og events, ved direkte at kontakte dit valg af hotel eller ved at kontakte os på andre måder. De indsamlede persondata behandles med henblik på at opfylde din anmodning om at organisere et møde eller en event.

Vi kan også sende dig tilfredshedsundersøgelser om mødet efter dit møde eller event for at gøre det muligt for os at måle, hvor godt vores hoteller fungerede som mødesteder.

Behandlede datakategorier

– Adresse, dato for møde eller event, e-mailadresse; fornavn/efternavn, erhverv og beskæftigelse, telefonnummer

Datakilde

Direkte fra dig gennem:

– den online formular “Forespørgsel om tilbud”
– den online kontaktformular
– chatbotten for møder og events
– en anmodning, der er blevet kommunikeret på anden vis

Behandlingsgrundlag

Afhængigt af, om du har kontrakt med os eller på vegne af din virksomhed:

– Behandling er nødvendig for på din anmodning at tage skridt med henblik på at indgå og udføre en kontrakt
– Det er i Hotelovernatninger.dk legitime interesse som en virksomhed at have en hovedkontaktperson hos virksomheden, der organiserer et møde eller event og giver feedback på det møde eller event. I denne sammenhæng har Hotelovernatninger.dk forretningsmæssige interesser forrang over dine.

Datamodtagere

– Dit eget valg af hotel
– Andre involverede enheder fra Hotelovernatninger.dk
– IT-udbydere
– Udbyderen af den online chatbot
– Udbyder af tilfredshedsundersøgelse om mødet

2. Markedsføringskommunikation omkring møder og events

Hvis du har valgt at modtage kommerciel kommunikation i forbindelse med organiseringen af ​​et møde eller et event, behandler vi også dine data for at kontakte dig med oplysninger om vores tjenester og de seneste tilbud.

Behandlede datakategorier

– Adresse, e-mailadresse, fornavn/efternavn, erhverv og beskæftigelse, telefonnummer

Datakilde

Direkte fra dig gennem:

– den online formular “Forespørgsel om tilbud”
– den online kontaktformular
– chatbotten for møder og events
– en anmodning, der er blevet kommunikeret på anden vis

Behandlingsgrundlag

Ad hoc-samtykke opnået gennem:

– den online formular “Forespørgsel om tilbud”
– kontaktformularen
– chatbotten for møder og events

Datamodtagere

– Andre involverede enheder fra Hotelovernatninger.dk
– IT-udbydere
– Udbyderen af den online chatbot
– Udbyder af e-mailkommunikation

3. Analyse af markedsføringskommunikation om møder og events

I forbindelse med vores markedsføringskommunikation om møder og events kan vi også behandle og indsamle dine persondata (og især om du har åbnet og reageret på vores kommunikation) til analytiske formål for at måle klikfrekvensen og forbedre indholdet af vores markedsføringskommunikation.

Behandlede datakategorier

– E-mailadresse, klikadfærd i e-mails, åbningsadfærd for e-mails, fornavn/efternavn, erhverv og beskæftigelse

Datakilde

– Fra vores udbyder af e-mailanalyse

Behandlingsgrundlag

– Det er i Hotelovernatninger.dk legitime interesse som en virksomhed at forstå klikfrekvensen for sine e-mails for at afgøre, om der er behov for forbedringer. I denne sammenhæng har Hotelovernatninger.dk forretningsmæssige interesser forrang over dine.

Datamodtagere

– Andre involverede enheder fra Hotelovernatninger.dk
– IT-udbydere
– Udbyder af e-mailanalyse

Analyse

Vi kan bruge de data, du giver os, til analytiske formål for at optimere din oplevelse, forbedre vores markedsførings-, forretnings- og driftseffektivitet, oprette segmenter af vores kunder baseret på deres persondata og skræddersy vores tilbud og kampagner til dine præferencer og forbrugsvaner. I forbindelse med sådanne analyser analyserer og kombinerer muligvis forskellige data, vi holder om vores gæster, herunder (i) svar på undersøgelser af gæsters tilfredshed; (ii) kommunikation, som gæster har med os; (iii) klikfrekvenser for vores markedsføringskommunikation; (iv) vores gæsters adfærd på vores websites; (v) bookinger.

Behandlede datakategorier

– Oplysninger om hotelophold, adresse, bookinger (hotel, restaurant, begivenhed, teater mv.), dato for ankomst og afrejse, titel, fornavn/efternavn, fornavn/efternavn for voksne medfølgende gæster, e-mailadresse, telefonnummer, type af betalingskort samt dets nummer og udløbsdato, indløsningshistorik

Datakilde
– Direkte fra dig gennem den online bookingformular
– Gennem den online bookingkanal, du brugte til at foretage bookingen
– Fra dit rejsebureau
– Fra vores callcenter
– Fra vores udbyder af e-mailanalyse
– Direkte fra dig, når du anmoder om din ekstra tjenesteydelse/facilitet ved hotellets reception eller hos conciergen

Behandlingsgrundlag

– Det er i Hotelovernatninger.dk legitime interesse som en virksomhed at forstå sine gæsters præferencer og forbrugsvaner. I denne sammenhæng har Hotelovernatninger.dk forretningsmæssige interesser forrang over dine.

Datamodtagere

– Andre involverede enheder fra Hotelovernatninger.dk
– IT-udbydere
– Udbyder af analysetjeneste
– Udbydere af målrettet reklame

Sociale medier og online anmeldelser

Vi kan behandle dine persondata opnået via sociale medier (herunder Facebook, Instagram, LinkedIn, Weibo og Twitter) eller online anmeldelser (herunder på TripAdvisor) vedrørende Hotelovernatninger.dk med det formål at (i) reagere på dine spørgsmål eller klager, (ii) overvåge vores online omdømme og (iii) forbedre vores tjenester og identificere muligheder, som vi kan fokusere på.

Nogle af vores sider på sociale medier giver brugerne mulighed for at indsende deres eget indhold. Du bedes huske, at indhold, der sendes til en af ​​vores sider på sociale medier, kan ses af offentligheden, og du bør være påpasselig med at videregive visse persondata (f.eks. finansielle oplysninger eller adresseoplysninger) via disse platforme. Vi er ikke ansvarlige for handlinger truffet af andre personer, hvis du opgiver persondata på en af ​​vores sider på sociale medier (f.eks. Facebook eller Instagram). Se også de respektive privatlivs- og cookiepolitikker for de sociale medier, du bruger.

Behandlede datakategorier

– Eventuelle persondata, du måtte beslutte at dele med os, eller som er offentliggjort på sociale medier eller i andre online anmeldelser om os

Datakilde

– Direkte fra dig gennem offentligt tilgængelige sider på sociale medier, online bookingkanaler eller andre websites (med anmeldelser)
– Fra vores udbyder af overvågning af vores online omdømme

Behandlingsgrundlag

– Det er i Hotelovernatninger.dk legitime interesse som virksomhed at behandle de persondata, du har valgt at sende til os eller gøre offentligt tilgængelige på sociale medier, online bookingkanaler eller andre hjemmesider (med anmeldelser) for at kunne forbedre vores tjenester og identificere forretningsmuligheder. I denne sammenhæng har Hotelovernatninger.dk forretningsmæssige interesser forrang over dine.

Datamodtagere

– Andre involverede enheder fra Hotelovernatninger.dk
– Udbyder af overvågning af vores online omdømme

Konkurrencer på sociale medier

Fra tid til anden kan vi organisere en konkurrence på en af ​​vores sider på sociale medier. Hvis du vælger at deltage i en sådan konkurrence, behandler vi dine persondata med det formål at organisere og styre konkurrencen på det sociale medier og vælge vinderen/vinderne.

Behandlede datakategorier

– Dette afhænger af datafelterne i den pågældende konkurrence, men omfatter næsten altid følgende datakategorier:

Adresse, e-mailadresse, fornavn/efternavn, telefonnummer

Datakilde

– Direkte fra dig gennem vores sider på sociale medier

Behandlingsgrundlag

– Behandling er nødvendig for at tage skridt til at indgå og udføre en kontrakt, når du accepterer konkurrencens vilkår og betingelser.

Datamodtagere

– Andre involverede enheder fra Hotelovernatninger.dk
– IT-udbyder

Dine rettigheder – i henhold til EU’s lovgivning om beskyttelse af persondata

Hvis du er inden for EU, giver EU’s lovgivning om persondata særlige rettigheder, som opsummeres nedenfor, som du i princippet kan udøve gratis (med forbehold for lovmæssige undtagelser). Disse rettigheder kan være begrænsede, for eksempel hvis opfyldelsen af ​​din anmodning ville afsløre persondata om en anden person, eller hvis du beder os om at slette oplysninger, som vi ifølge loven skal opbevare eller har overbevisende legitime interesser i at opbevare. Du kan sende en forespørgsel via e-mail til [email protected] for at udøve dine rettigheder.

Hvis du har uopklarede bekymringer, har du ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, der hvor du bor, eller der hvor du mener, at et brud kan have fundet sted. Vi opfordrer dig til at komme til os i første omgang, men i det omfang denne ret gælder for dig, har du ret til at klage direkte til den relevante tilsynsmyndighed.

1. Ret til at trække samtykke tilbage

Hvor som helst vi er afhængige af dit samtykke, vil du til enhver tid og på eget initiativ kunne trække samtykket tilbage ved at logge ind på din konto (hvis du har en) på vores hjemmeside eller ved at kontakte os på [email protected]. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil det ikke påvirke lovligheden af ​​indsamlingen og behandlingen af ​​dine data baseret på dit samtykke op til det tidspunkt, hvor du trækker dit samtykke tilbage. Bemærk venligst, at vi kan have andre juridiske grunde til at behandle dine data til andre formål, som dem, der er beskrevet i denne fortrolighedspolitik.

2. Retten til at få adgang til og rette dine data

Du har ret til at få adgang til, gennemgå og rette dine persondata. Du har ret til at bede os om en kopi af dine oplysninger for at gennemgå eller rette dem, hvis du ønsker at rette oplysninger som dit navn, din e-mailadresse, adgangskoder og/eller andre præferencer. Du kan nemt gøre det ved at logge ind på din konto (hvis du har en) på vores hjemmeside eller ved at kontakte os på [email protected]. Du kan også anmode om en kopi af de behandlede persondata beskrevet i denne fortrolighedspolitik.

3. Retten til sletning

I overensstemmelse med EU’s lovgivning om persondata har du ret til at slette dine persondata behandlet af os som beskrevet i denne fortrolighedspolitik, hvis de ikke længere er nødvendige for de formål, som de oprindeligt blev indsamlet eller behandlet for, eller hvis du har trukket dit samtykke tilbage eller gjort indsigelser mod behandling som beskrevet i denne fortrolighedspolitik, og der er ikke noget andet juridisk grundlag for behandling. Hvis du ønsker at få dine persondata slettet, bedes du sende en anmodning via e-mail til [email protected].

4. Retten til begrænsning af behandling

Under visse omstændigheder beskrevet i EU’s lovgivning om persondata kan du bede os om at begrænse behandlingen af ​​dine persondata. Dette er f.eks. tilfældet, når du bestrider nøjagtigheden af ​​dine persondata. I så fald begrænser vi behandlingen, indtil vi kan kontrollere nøjagtigheden af ​​dine data.

5. Retten til at gøre indsigelse mod behandling

Under visse omstændigheder beskrevet i EU’s lovgivning om persondata kan du gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata, herunder hvor dine persondata behandles til direkte markedsføring.

6. Retten til dataportabilitet

Der hvor du har leveret dine data direkte til os, og hvor behandlingen foregår automatisk og baseret på dit samtykke eller udførelsen af ​​en kontrakt mellem dig og os, har du ret til at modtage de persondata, der behandles om dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og ret til at overføre disse data til en anden tjenesteudbyder.

Dine rettigheder – brugere uden for EU

Afhængigt af hvor du befinder dig, har du forskellige rettigheder med hensyn til dine persondata, og vi overholder de relevante krav i gældende love og denne fortrolighedspolitik.

Sikkerhedsforanstaltninger

Passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger gennemføres for at sikre et passende sikkerhedsniveau for dine persondata, herunder, men ikke begrænset til, krypteringsteknikker, fysiske adgangskontroller og IT-systemadgangskontrol, fortrolighedsforpligtelser mv.

I tilfælde af, at persondata kompromitteres som følge af et personligt brud, giver vi de nødvendige meddelelser, som krævet i henhold til gældende love.

Hvilke regler gælder for børn?

Vi indsamler ikke bevidst eller kræver persondata fra nogen under 18 år eller giver bevidst sådanne personer mulighed for at booke et værelse i et af vores hoteller. Hvis vi opdager, at vi har indsamlet persondata fra et barn under 18 år uden bekræftelse af forældrenes samtykke, vil der straks blive taget skridt til at fjerne disse oplysninger. Hvis du mener, at vi har eller kan have oplysninger fra eller om et barn under 18 år, bedes du kontakte os på [email protected].

Hvordan bliver dine persondata delt med tredjeparter?

Vi deler eller offentliggør kun oplysninger som beskrevet heri, herunder med tredjeparter.

Dine persondata vil også blive delt med offentlige myndigheder og/eller retshåndhævende personale, hvis det kræves til ovennævnte formål, hvis det kræves ved lov, eller hvis det kræves for den retlige beskyttelse af den dataansvarliges/de dataansvarliges legitime interesser i overensstemmelse med gældende lovgivning. Derudover kan vi dele dine persondata og andre oplysninger med en efterfølger til hele eller en del af vores forretning, hvor dette er i vores legitime interesse for at lette et forretningsmæssigt salg. I denne sammenhæng har vores forretningsmæssige interesser forrang over dine. Hvis dele af vores forretning eller aktiver eksempelvis sælges, kan vi muligvis videregive brugeroplysninger som en del af denne transaktion (med forbehold for gældende lovgivning).

Hvor længe opbevarer vi dine persondata?

Vi bevarer dine persondata, så længe det kræves for at opfylde aktiviteterne i denne fortrolighedspolitik, så længe det meddeles til dig, eller så længe det er tilladt i henhold til gældende lovgivning. Vi kan f.eks. beholde dine persondata, hvis det er rimeligt nødvendigt at overholde juridiske forpligtelser, opfylde eventuelle lovkrav, løse eventuelle tvister eller retssager, eller som det ellers er nødvendigt for at håndhæve denne privatlivspolitik og forhindre bedrageri og misbrug.

For at bestemme den passende opbevaringsperiode for de oplysninger, vi indsamler fra dig, overvejer vi persondataenes mængde, art og følsomhed, den potentielle risiko for skade ved uautoriseret brug eller videregivelse af data, persondataenes behandlingsformål, og om vi kan opnå disse formål på andre måder, og de gældende juridiske krav.

Gælder denne fortrolighedspolitik på hjemmesider fra tredjeparter?

Hvis du klikker på et link til en tredjeparts website, bliver du ført til en website, vi ikke kontrollerer, og vores fortrolighedspolitik vil ikke længere være i kraft. Din browsing og interaktion på andre websites er underlagt en sådan tredjeparts vilkår for brug af deres website samt deres fortrolighedspolitik og andre politikker. Læs omhyggeligt fortrolighedspolitikken på andre websites. Vi er ikke ansvarlige for oplysningerne eller indholdet på sådanne tredjepartswebsites.

Hvad sker der, hvis vi foretager ændringer til denne politik?

Vi forbeholder os retten til fra tid til anden at ændre og opdatere denne fortrolighedspolitik. Vi vil bringe disse ændringer til din opmærksomhed, hvis de er vejledende for en grundlæggende ændring i behandlingen, er relevante for behandlingens art eller er relevante for dig og påvirker dine databeskyttelsesrettigheder.

Sådan kontakter du os

Spørgsmål, kommentarer, bemærkninger, anmodninger eller klager vedrørende denne fortrolighedspolitik er velkomne og skal rettes til [email protected]. Hvis du har spørgsmål om et enkelt hotels praksis eller de oplysninger, hotellet har, bedes du kontakte hotellet direkte.

Du kan også skrive til os på:

Hotelovernatninger.dk
Østervænget 3
8300 Odder
(+45) 36 98 81 09